Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης
 
Ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε τον κόλπο του Μεξικό στα τέλη Αυγούστου 2005 και ήταν ένας από τους ισχυρότερους και καταστρεπτικότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό ωκεανό. Η πόλη της Νέας Ορλεάνης, που επλήγη περισσότερο, έχει μία ιδιαιτερότητα: βρίσκεται πιο χαμηλά από το επίπεδο της θάλασσας και γι' αυτό προστατεύεται από φράγματα. Όταν τα φράγματα υποχώρησαν, η πόλη καταστράφηκε...

 

Ασκήσεις εμπέδωσης

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑΤα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά. Τα αριθμητικά επίθετα, ανάλογα με τη σημασία τους, χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά αριθμητικά


ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ένα συγκεκριμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα:
 • δύο ποντίκια
 • επτά τετράδια
 • δεκατρία βιβλία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα φανερώνουν τη σειρά, δηλαδή τη θέση που έχει το ουσιαστικό για το οποίο γίνεται λόγος: 
 • Ο Πέτρος ήρθε πρώτος στο τρέξιμο.
 • Το διαμέρισμά μου είναι στον τέταρτο όροφο.
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2.000
ένας, μία (μια), ένα
δύο
τρία
τέσσερις, τέσσερα
πέντε
έξι
εφτά (επτά)
οχτώ (οκτώ)
εννέα, εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρείς, δεκατρία
δεκατέσσερις, δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι (δεκάξι)
δεκαεφτά (δεκαεπτά)
δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)
δεκαεννέα (δεκαεννιά)
είκοσι
είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα
είκοσι δύο
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό
εκατόν ένα, εκατό μία, εκατόν ένα
εκατό δύο
διακόσιοι, -ες, -α
τριακόσιοι, -ες, -α
τετρακόσιοι, -ες, -α
πεντακόσιοι, -ες, -α
εξακόσιοι, -ες, -α
εφτακόσιοι, -ες, -α
οχτακόσιοι, -ες, -α
εννιακόσιοι, -ες, -α
χίλιοι, χίλιες, χίλια
δύο χιλιάδες
πρώτος, -η, -ο
δεύτερος, -η, -ο
τρίτος, -η, -ο
τέταρτος, -η, -ο
πέμπτος, -η, -ο
έκτος, -η, -ο
έβδομος, -η, -ο
όγδοος, -η, -ο
ένατος, -η, -ο
δέκατος, -η, -ο
ενδέκατος,-η, -ο / εντέκατος, -η, -ο
δωδέκατος, -η, -ο
δέκατος τρίτος, -η, -ο
δέκατος τέταρτος, -η, -ο
δέκατος πέμπτος, -η, -ο
δέκατος έκτος, -η, -ο
δέκατος έβδομος, -η, -ο
δέκατος όγδοος, -η, -ο
δέκατος ένατος, -η, -ο
εικοστός, -ή, -ό
εικοστός πρώτος, -η, -ο
εικοστός δεύτερος, -η, -ο
τριακοστός, -ή, -ό
τεσσαρακοστός, -ή, -ό
πεντηκοστός, -ή, -ό
εξηκοστός, -ή, -ό
εβδομηκοστός, -ή, ό
ογδοηκοστός, -ή, -ό
ενενηκοστός, -ή,-ό
εκατοστός, -ή, ό
εκατοστός πρώτος, -η, -ο
εκατοστός δεύτερος, -η, -ο
διακοσιοστός, -ή, ό
τριακοσιοστός, -ή, -ό
τετρακοσιοστός, -ή, -ό
πεντακοσιοστός, -ή, -ό
εξακοσιοστός, -ή, -ό
εφτακοσιοστός, -ή, -ό
οχτακοσιοστός, -ή, -ό
εννιακοσιοστός, -ή, -ό
χιλιοστός, -ή, -ό
δισχιλιοστός, -ή, -ό

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη:
 • δεκατέσσερα
 • δεκαεννιά
Το απόλυτο αριθμητικό εννέα (εννιά) γράφεται με δύο (ν), καθώς και όλες οι λέξεις που περιέχουν μέσα τους ολόκληρη τη λέξη εννέα (εννιά):
 • δεκαεννέα
 • εννιακόσια
 • εννιακοσιοστός
Εξαιρούνται και γράφονται με ένα (ν) τα αριθμητικά ένατος, ενενήντα, ενενηκοστός.

Τα αριθμητικά που προσδιορίζουν τις χιλιάδες (από 2000 και πέρα) και τα εκατομμύρια συμφωνούν στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση με τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια και όχι με τα ονόματα που προσδιορίζουν.

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ
διακόσια
εκατομμύρια

δραχμές
τέσσερις

χιλιάδες
αυτοκίνητα
διακόσιες

χιλιάδες
μάρκα
τριακόσια
εκατομμύρια

λίρες
πεντακόσιες

χιλιάδες
δολάρια
τετρακόσια
εκατομμύρια

γυναίκεςΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ
 • ΛΑΘΟΣ: Τριακόσια χιλιάδες ευρώ.
 • ΣΩΣΤΟ: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
 • ΛΑΘΟΣ: Εξακόσια χιλιάδες δολάρια.
 • ΣΩΣΤΟ: Εξακόσιες χιλιάδες δολάρια.
 • ΛΑΘΟΣ: Πεντακόσιοι χιλιάδες τόνοι.
 • ΣΩΣΤΟ: Πεντακόσιες χιλιάδες τόνοι.
 • ΛΑΘΟΣ: Τα θύματα του σεισμού ξεπερνούν τα 65.000.
 • ΣΩΣΤΟ: Τα θύματα του σεισμού ξεπερνούν τις 65.000   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου