Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς

(1)    Για να προσθέσω κάθετα δεκαδικούς αριθµούς, γράφω τον ένα αριθµό κάτω από τον άλλο, προσέχοντας οι υποδιαστολές να είναι ακριβώς
η µία κάτω από την άλλη. Βρίσκω το άθροισµα όπως και στους ακέραιους, βάζοντας την υποδιαστολή στη σωστή θέση (ακριβώς κάτω από τις άλλες).
Παράδειγµα: α) 1 + 0,50 1, 00 + 0, 50 1, 50 β) 8,31 + 0,4 + 6 8, 31 + 0, 40 6, 00 14, 71

(2)    Για να αφαιρέσω κάθετα δεκαδικούς αριθµούς, γράφω το µεγαλύτερο σε αξία και ακριβώς από κάτω το µικρότερο σε αξία, προσέχοντας οι υποδιαστολές να είναι ακριβώς η µία κάτω από την άλλη. Βρίσκω τη διαφορά όπως και στους ακέραιους, βάζοντας την υποδιαστολή στη σωστή θέση (ακριβώς κάτω από τις άλλες). Παράδειγµα: α) 2, 00 - 1, 30 0, 70 2 - 1,30 β) 4,4 - 3,89 4, 40 - 3, 89 0, 51..

Πρέπει να γνωρίζω ότι:
 • Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, όλοι οι αριθμοί πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Αν δεν συμβαίνει αυτό, προσθέτω στο τέλος τους μηδενικά.
 • Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάθετα δεκαδικούς αριθμούς, γράφω τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλο, προσέχοντας οι υποδιαστολές να είναι ακριβώς η μια κάτω από την άλλη. Βρίσκω το αποτέλεσμα ακριβώς όπως και στους ακέραιους και βάζω την υποδιαστολή ακριβώς κάτω από τις άλλεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου