Κυριακή 27 Μαΐου 2018

39 Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ( διαδραστική άσκηση)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (διαδραστική άσκηση)

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (ασκήσεις με ετερώνυμα κλάσματα)

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (γράψε τα κλάσματα που δίνει, βρες το αποτέλεσμα ή πάτησε explain γα βοήθεια)

ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ (παιχνίδι – επίλεξε level 3  για ετερώνυμα κλάσματα )

Αγία Σοφία – εικονική περιήγηση

https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

Πατήστε στην εικόνα, για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο.