Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμοί μέχρι το 1000
Εργασίες


1.Γράφω τους αριθμούς από το 500 ως το 0 ανά 50.500,  …….,  ……,  …….,  ……,  …….,  ……,  …….,  ……,  …….,  0.2.Βρίσκω και γράφω όλους τους τριψήφιους αριθμούς που δημιουργούνται με τα ψηφία 5, 6, 9.

……,  …….,  ……,  …….,  ……,  …….3.Βρίσκω και γράφω δίπλα σε κάθε αριθμό τον προηγούμενο και τον επόμενό του.…….
  123
…….

…….
   305
…….

…….
  510
…….…….
  581
…….

…….
  777
…….

…….
  819
…….…….
  699
…….

…….
  768
…….

…….
  602
…….4.Βρίσκω το αποτέλεσμα και συμπληρώνω τα κενά.600 + 70 + 2 = 672
300 + 60 + 4 = …..
800 + 0 + 5 = ……
700 + 80 +0 = ……
εξακόσια  εβδομήντα  δύο
…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………5.Συμπληρώνω όπως στο παράδειγμα.483 = 400 + 80 + 3
896 = ……………
180 = ……………
….. = 600 + 90 + 1
….. = ……………
….. = 700 + 60 + 0
τετρακόσια ογδόντα τρία …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
τριακόσια ογδόντα πέντε
…………………………………………………………6.Βρίσκω και συμπληρώνω τα κενά.α) 545 είναι …… εκατοντάδες, …… δεκάδες και …… μονάδες.

β) 545 είναι …… δεκάδες και …… μονάδες.

γ) 307 είναι …… εκατοντάδες, …… δεκάδες  και …… μονάδες.

δ) 307 είναι …… δεκάδες και …… μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου