Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Το παραδεισένιο ΠήλιοTrains graphics

Το επίθετο 

Το επίθετο μπορεί να έχει διπλό ρόλο μέσα στην πρόταση.
Μπορεί να εμφανίζεται δίπλα στο ουσιαστικό ως επιθετικός προσδιορισμός ή να λειτουργεί ως κατηγορούμενο.

Το κατηγορούμενο συνδέεται με το υποκείμενο του ρήματος με ένα συνδετικό ρήμα (π.χ. είμαι, φαίνομαι, γίνομαι, θεωρούμαι  κ.ά.)

π.χ. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται.
(επιθετικός προσδιορισμός )

Ο ουρανός είναι καθαρός, δεν έχει ούτε ένα σύννεφο.
(κατηγορούμενο)
Picture 

Picture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου