Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Τα δικαιώματα των παιδιών

 Children graphics


Οι χρόνοι των ρημάτων


Επανάληψη

Οι χρόνοι των ρημάτων είναι:

Ο Ενεστώτας, ο Παρατατικός, ο Αόριστος, ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας, ο Στιγμιαίος Μέλλοντας, ο Παρακείμενος, ο Υπερσυντέλικος και ο Συντελεσμένος Μέλλοντας.

Οι χρόνοι χωρίζονται σε παροντικούς, παρελθοντικούς και μελλοντικούς.

Παροντικοί λέγονται οι χρόνοι που αναφέρονται στο παρόν και είναι οι εξής: ο ενεστώτας και ο παρακείμενος. 
Παρελθοντικοί λέγονται οι χρόνοι που αναφέρονται στο παρελθόν και είναι ο παρατατικός, ο αόριστος και ο υπερσυντέλικος. 
Μελλοντικοί λέγονται οι χρόνοι που αναφέρονται στο μέλλον και είναι ο εξακολουθητικός μέλλοντας, ο στιγμιαίος μέλλοντας και ο συντελεσμένος μέλλοντας.
 Children graphics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου